Tindakan

FW

Akronima - Kamus Singkatan dan Akronim

FW adalah singkatan atau kepanjangan dari:

Forward
Teruskan
Meneruskan pesan yang masuk ke E-Mail atau SMS