Tindakan

GBHN

Akronima - Kamus Singkatan dan Akronim

GBHN merupakan sebuah akronim atau singkatan, kepanjangan dari GBHN adalah:

Garis-garis Besar Haluan Negara
Haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu[1]
GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun

Referensi:
  1. Garis-garis Besar Haluan Negara