Tindakan

Korlap

Akronima - Kamus Singkatan dan Akronim

Korlap merupakan sebuah akronim atau singkatan, kepanjangan dari Korlap adalah:

Koordinator Lapangan
Orang yang bertugas berkoordinasi di lapangan