Tindakan

PNS

Akronima - Kamus Singkatan dan Akronim

PNS adalah akronim atau singkatan, PNS kepanjangan dari:

Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku[1]
Lihat juga: CPNS

Referensi:

  1. UU nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian