Tindakan

Akronim Re

Akronima - Kamus Singkatan dan Akronim

Re adalah sebuah singkatan, dan merupakan kepanjangan dari:

Reply
Balas (pesan)
Biasanya digunakan di E-Mail atau SMS
Reamur(Reaumur)
Skala suhu yang dinamai oleh René Antoine Ferchault de Réaumur

Singkatan satuan suhu

Celsius Kelvin Fahrenheit Reamur